Výstavy

Daniela Šafránková

21. 2. - 31. 3. 2017

Daniela Šafránková je malířka a spisovatelka. Narodila se a žije v Praze. V druhé polovině devadesátých let pobývala sedm let v jižní Kalifornii. Její výstava Starý Favorit se soustřeďuje kolem motivu zánovního českého bicyklu. Autorka původně zamýšlela vystavit své staré „favority", ale nakonec představuje nové obrazy, které se částečně od tohoto tématu odvíjejí.

Daniela Šafránková is a painter and a published author. She was born and lives in Prague, in the mid- nineties she lived in California for seven years. Her exhibition is centered around the idea of a vintage Czech Favorit bicycle. Initially intending to show her "old favorites," instead she is showing new paintings that, in part, sprung from this motif.

[Best_Wordpress_Gallery id="93" gal_title="šafránková II"]

MgA. Adam Jílek

1. 12. 2016 - 2. 1. 2017

Absolvent Akademie výtvarných umění v Praze, který prošel mnoha ateliéry, od klasické malby až po restaurování klasických malířských děl. Za tu dobu si stihl vyvinout výrazný formální i obsahový rukopis. U jeho tvorby lze vysledovat jednu stěžejní linii, která se vine celou jeho malířskou tvorbou. Tato linie se vztahuje k nejzákladnějším věcem lidského bytí, jako je animalita, agrese, smrt a možnosti libosti v podmínkách tohoto světa. Jakkoliv mohou takto pojmenovaná témata vyvolávat pachuť patetismu a přílišné existencionální tíhy, autor nemá potřebu se k nim z tohoto úhlu stavět.

[Best_Wordpress_Gallery id="92" gal_title="jílek"]

Michael John Rowland

14. 10. - 30. 11. 2016

V   posledních osmi letech pracuje Michael John Rowland ve svém pražském ateliéru na několika projektech. Jeho záměrem vždy bylo ukázat lidem sílu a   schopnosti jejich vlastní mysli, jejich vnitřního ''já''. Jedním ze způsobů, jak o   tom diváka přesvědčit, je snaha prostřednictvím výtvarné formy ukázat, že je daleko zábavnější soustředit se sám na sebe, než nekriticky přijímat univerzální a totalitní podmínky nacionalismu, religiozity a námezdního otroctví.

Obrazy na této výstavě jsou součástí řady výtvarných kapitol z   Michaelovy novely "Elpsis Boo   –   Erogements". Tato kniha byla popsána jako dadaistické volání po svobodě a výzva k anarchismu, který je ukryt v nás.

''Triptych Portréty'' je odrazovým můstkem k   Michaelovu nejnovějšímu projektu, který se týká výzvy, již čelíme, když dojde k   propojení svobodných individualit.

[Best_Wordpress_Gallery id="90" gal_title="rowland"]

Karel Soukup

20. 6. - 31. 8. 2016

Má pestrý profesní životopis, kdysi dávno byl i  fotoreportérem. Dnes už v  penzi znovu fotografuje asi 12  let, především krajinu. Za tu dobu uspořádal přes 10  samostatných výstav, jeho fotografie zdobí nejeden interiér.

Svoje koníčky fotografování a bicykl dobře propojil se svým zalíbením ve vínu. Na kole několikrát projel krajiny rakouského veltlínu, moselského ryzlinku a  zvláště pak milované Toskánsko s  jeho slavnými červenými víny. Na domácích luzích pak pro vinařské časopisy už portrétoval celou plejádu známých moravských i  několika českých vinařů a  fotografoval i  jejich vinice a  sklepy.

[Best_Wordpress_Gallery id="84" gal_title="soukup"]

Irina Larionova

3. 5. - 20. 6. 2016

Irina Larionova, narozena v Rusku, dokončila svá umělecká studia v roce 1984. V kontextu Perestrojky se i ona musela přizpůsobit, a tak se zrodila myšlenka spojit umělecký cit s obchodní činností. Hodně času trávila na cestách do Paříže a Milána, aby svým zákazníkům nabídla ty nejlepší kousky od světových návrhářů. Koncem 90.  let se Irina rozhodla emigrovat a jako cílovou destinaci si vybrala kouzelnou Prahu, kde v mládí strávila líbánky. Obklopena pohodou a láskou začala Irina znovu tvořit a sdílet přes svá díla pocit klidu, štěstí a lehkosti. Její styl je snadno rozpoznatelný podle originálního výběru pestrých barev a jedinečného stylu nanášení barev, jak jej můžete pozorovat v zobrazení jejích nádherných krajin a portrétů.

[Best_Wordpress_Gallery id="80" gal_title="larionova"]

Gabriela Michalová Dobiášová

3. 4. - 3. 5. 2016 2016

Výtvarná díla Gabriely Michalové Dobiášové jsou pro ni, a mnohdy i pro diváka, jistou formou sebereflexe. Konkrétní tvar používá jako médium, které pomáhá pozorovateli propojit se s vlastními niternými pocity. Její obrazy propojují mysl s emocemi a zároveň, zdánlivě paradoxně, s hlubokým vnitřním klidem, ze kterého vycházejí.

Gabriela Michalová Dobiášová, * 14. května 1974 v Praze, v současné době žije a tvoří v jižních Čechách.

„Tvorba je pro mne nástrojem na cestě sebepoznání. Učí mě zůstat v klidu, bez strachu a myšlenek, v přítomném okamžiku.“

[Best_Wordpress_Gallery id="78" gal_title="dobiasova"]

David Mazanec

3. 3. - 3. 4. 2016

Masivní plavidla plující nebo kotvící na vodě. Lodě vezou kus světa, jistý odkaz zemského života a kultury. Kolos převáží kolos. To vše malované z pocitu, že by snad mohl existovat i nějaký další smysl věcí...
Bon voyage!

David Mazanec je absolvent malířského ateliéru u prof. Daniela Balabána na Ostravské univerzitě. Během studií na vysoké škole absolvoval roční stáž na Facultad de Bellas Artes ve španělské Granadě. Nyní žije a pracuje v Praze.

[Best_Wordpress_Gallery id="56" gal_title="mazanec"]

Daniela Šafránková

6. 1. - 2. 3. 2016

Daniela Šafránková se narodila v Praze v Československu. Získala bakalářský titul na Akademii múzických umění (DAMU) v Praze v roce 1995 a svá postgraduální studia ukončila v roce 1998 na California State University, Fullerton. Šafránková pracuje téměř zásadně olejovými barvami na plátně, vytváří živé obrazy, které vypráví unikátní a krásné příběhy lidí a míst ve světě barev. Její tvorba byla vystavována v různých galeriích v České republice a ve Spojených státech amerických. Je také autorkou, její román Anísa vyšel v roce 2015 v nakladatelství Argo.

[Best_Wordpress_Gallery id="55" gal_title="Daniela Šafránková"]

Sergey Orlov

11. 11. 2015 - 5. 1. 2016

Pár slov o umělci napsal jeho mecenáš. Rusko-ukrajinský exilový umělec Sergey Orlov uprchl z Krymu, protože mu hrozilo povolání do obou armád a tuto patriotickou schizofrenii vyřešil útěkem do Čech. Autor se narodil v roce 1990 a v současné době žije na neznámé lokaci ve středních Čechách, aby se vyhnul hrozbě vyhoštění. Při malování poslouchá mimo jiné Johna Cage, Arvo Parta a Johna Coltrane. Snaží se přenést jejich hudbu na plátno.

[Best_Wordpress_Gallery id="54" gal_title="Sergey Orlov"]

Jiří Suchý

15. 10. - 5. 11. 2015

Jiří Suchý - litografie

[Best_Wordpress_Gallery id="53" gal_title="Vernisáž Jiřího Suchého"]

Pavel a Petr Wohlovi

12. 9. - 10. 10. 2015

Petr a Pavel jsou jednovaječná dvojčata, a mají tím pádem mnoho společného. Oba bratři se v minulosti věnovali výhradně malbě krajin a zátiší, klasické malbě. Postupem času jsou tématy jejich maleb kromě klasické malby variace abstrakce a surrealismu.  Jsou si fyzicky podobní, oba jsou lékaři, oba působí v pražském IKEMu, bydlí v jednom domě na Starém Městě a oba mají rádi umění a malují. Pavlovy obrazy jsou opřené o podrobné studium optické, viděné reality a inspirované impresionistickou a postimpresionistickou malbou. Petrovy kompozice zacházejí s viděnou skutečností volněji. Poezie jedněch vyrůstá z důvěrného popisování předmětů a prostoru interiérů či krajin, jako pozvání na společné putování autorovým světem. Druhé malby jakoby zachycovaly skutečnost přebásněnou, už přefiltrovanou zkušenostmi s postupy moderního umění, proměna však není moc radikální, takže i ty jsou divácky přístupné.

[Best_Wordpress_Gallery id="52" gal_title="papwohlovi"]